Partner pre komplexné riešenia

ÚVOD

Spoločnosť GIM-S s.r.o. vznikla v septembri 2008. Prevádzka sídli v priemyselnom areáli Eurocentrum, ktorý sa nachádza v miestnej časti Prešova – Šalgovík (bývalé hydinárske závody Šalgovík).

Zámerom vzniku spoločnosti bolo prevádzkovanie obchodnej činnosti v sektore strojárskeho priemyslu. Obchodná činnosť bola v priebehu vývoja spoločnosti transformovaná na prevádzku, ktorej hlavnú činnosť tvorí strojárska a zámočnícka výroba.

Spoločnosť sa v súčasnosti orientuje na malo až stredne-sériovú výrobu (opravu) častí a súčastí strojov, náhradných dielov z rôznych materiálov. Disponuje kvalitnou technológiou pre oblasti trieskového obrábania, zámočníckych a zváracích prác.